MENU
Aula_close Layer 1

Seden Skoles værdigrundlag

Værdigrundlag for Seden Skole
 
Seden Skoles daglige virke bygger på den overbevisning, at her skal børnene lære for livet.
Følgende 6 områder er de værdier, vi stræber efter er bærende for al undervisning og aktivitet på Seden Skole:
•    Sociale kompetencer
•    Et forpligtende fællesskab
•    Demokratisk dannelse
•    Livsmod
•    Nærvær og tryghed
•    Faglig udvikling

Sociale kompetencer
Det betyder:
- At den sociale forståelse og empati er altafgørende for en god hverdag
- At vi har tolerance overfor hinanden, eks. andre kulturer, religioner og traditioner
- At vi accepterer hinandens forskelligheder
 
Forpligtende fællesskab
Det betyder:
- At forældre inddrages
- At vi som voksne er normbærere og tydelige
- At samarbejdet er åbent og oplysende
- At alle omkring skolen er loyale og bakker hinanden op
- At vi drager omsorg for hinanden
- At alle har rettigheder og forpligtelser
 
Demokrati
Det betyder:
- At lære hvordan demokratiet fungerer
- At elever og forældre tager medansvar
- At elever og forældre har medindflydelse
- At vi oplever ligeværd
 
Livsmod
Det betyder:
- At den enkelte har selvværd
- At den enkelte har troen på at det nytter
- At alle føler sig værdsat
- At alle skal være glade for at komme i skole
- At humor og glæde er en vigtig del af hverdagen
- At vi tør vise følelser
 
Nærvær og tryghed
Det betyder:
- At vi har tid til hver enkelt barn
- At alle føler sig set hver dag
- At vi udviser åbenhed
- At vi er der for hinanden
- At være den betydningsfulde voksen for barnet
 
Faglighed
Det betyder:
- At fagene beriger børnenes tilværelse
- At børnene udvikles personligt og intellektuelt gennem fagene
- At undervisningen tilrettelægges med forståelse for at vi lærer på mange måder