Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

August 2021

Skolebestyrelsesmøde på Seden Skole
tirsdag d. 24. august 2021 fra kl. 17:30-19:30

Afbud: Danny, Jacob.

Emne/ansvarlig

Proces referat/hvem gør hvad?

1. Godkendelse af referat /Peter

Godkendt

2. Status generelt og orientering om ansættelse/jobsamtaler /Marianne

 

Der har været to ledige stillinger.

Mange ansøgere.

Vi har valgt at slå den ene stilling op i genopslag pga. få ansøgere med den specifikke fagkombination.

 

3. Kommentarer til årshjulet /Alle

Drøftes sammen med punkt 6.

4. Fordeling af klasser /Alle

Fordelt.

PH sender liste til medarbejder, som inviterer forældrerepræsentanterne. SB medlemmerne er meget åbne for at gøre det anderledes og det er også i orden, hvis SB som punkt bortfalder pga. ændret mødeform.

5. Deltagelse i Landsmøde til Skole og Forældre 19. og 20. november – 16.00-15.00 /Helle og Alle

Helle, Mathilde, måske Louise  (frist 30. sept.)

6. Drøftelse og refleksioner over skolebestyrelsens opgaver ud fra artikel i bog /Marianne og Helle

 

 

SB forholder sig til tilsynsopgaven i forbindelse med gensyn og den løbende revidering af principperne.  

 

SB går ikke ind for et bestemt sæt ordensregler, men henstiller til at medarbejder, elever, forældre og gæster lever op til skolens værdigrundlag.

 

Mundtlig eller skriftlig handleplan. Men vi skal undgå en bureaukratisk tilgang, hvor intet sættes i gang før der ligger handleplaner.

 

Obligatoriske principper – nogle af dem vi mangler – afklares af SB formand Helle sammen med Skoleleder Marianne B.

 

7. Princip for definition af princip /Alle

Udsat

8. Princip vedtagelse af princip /Alle

Udsat

9.  Fjordager i farver /Alle

 

Temaet: Aflevering af børn / parkering.

Peter køber bolsjer eller lignende til SB. Noget der er pakket ind.

Peter undersøger t-shirt med print via indkøbsaftalen. Evt. bare med skolens Logo.

Helle får størrelser fra medlemmer.

Mobiltavle til board/papir, bord, 2-3 stole, pavillon.

Mathilde sørger et stort PRINT. + cykler, børn, biler mv.

Mathilde sørger for ”afstemningsglas”

Afstemning med bolsjepapiret. Spørgsmål som eleverne kan svare på.

10. Foto af forældrerepræsentanter

Udsat

11. Evt.           

 

Skolebestyrelsen er friske på at ændre formen på det klassiske forældremøde. SB vil gerne lave noget andet end at dukke op og fortælle om deres eget arbejde. Evt. lave en lille video, podcast eller lign.

Ifb. Med Idræt. Brug af sæbe og underbukser, ønskes som pkt. til næste gang.

Hvordan er forretningsgangen ved kontakt.

Forældrekontakt om støj. Kontakt en lærer først eller pædagog, så leder – og så til SB. Se princip for skole-hjem-samarbejde.

 

 

 

 

Mødekalender 20/21

 

Klassefordeling

Dato

Tidspunkt

 

Årgang

Navn

24.08.2021

17.30-19.30

 

0

Louise

05.10.2021

17.30-19.30

 

1

Louise

02.11.2021

17.30-19.30

 

2

Jacob

14.12.2021

17.30-20.00 med spisning

 

3

Helle

25.01.2022

17.30-19.30

 

4

Helle

01.03.2022

17.30-19.30

 

5

Danny

26.04.2022

 17.30-19.30

 

6

Danny

14.06.2022

17.30-20.00 med spisning

 

7

Jacob

 

 

 

8

Mathilde

 

 

 

9

René