Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

November 2021

Skolebestyrelsen – Seden Skole

Referat 02-11-2021

 

1. Godkendelse af referat /Peter

Godkendt

2. Et kvarters tilsyn af et princip:

Princip for motion og bevægelse.
Oplæg og dialog/Marianne & Alle

Debat.

Bevægelse er ikke pausen.

Der sker mange gode ting i skolen. Indskoling og mellemtrin er særligt gode til at lave bevægelse i undervisningen.

Ledelsen har et skarpt fokus på at der er variation i undervisningen, bla. Med Cooperative Learning som teoretisk og praktisk måde at planlægge undervisning på.

Opfordring til at der arbejdes med et fællessprog og forståelse for bevægelse i undervisningen.

 

3. Drøftelse af lektier: hvad er skolebestyrelsens holdning? /Alle

Forældre: Vigtigt at eleverne lærer at have lektier og selv tilrettelægge og planlægge at lave lektier. Især fra 7 klasse og op.
Dejligt hvis skolen kan bidrage til

Forælder: Dejligt hvis vi kan gøre skolen lektie fri. Eleverne skal lære i skolen og gerne holde fri. Jeg siger ikke vi bliver overdynget med lektier. De skal lærer noget i skolen, og jeg har tillid til at skolen kan løfte opgaven. Og jeg kan ikke hjælpe.

ForælderSyntes de har mange lektier i 1 klasse. Læse 20 min om dagen , + plus lidt matematik.

Forælder: Der må ikke være dag til dag lektier som hovedregel.

Forælder: Hvad er formålet med lektier?
Syntes det er fint med omfanget af lektier. Kan godt lide de lektier som handler om at undersøge egen familie eller lign. Og projektarbejdeagtige ting.
Jeg syntes at alt det man måler på i skolen ikke er vigtigt for mig som forældre. Det er vigtigt at de bliver dygtige gode mennesker der kan være sammen med andre og opføre sig ordentligt, være ordentlig overfor andre og tro mod sig selv.

Elevråd: Syntes vi har oplevet en fin progression i mængden af lektier fra 1-9 klasse. Jeg syntes det er vigtigt at vi har lektier / afleveringer. Vi lærer mere når det skal afleveres. Det er mere seriøst. Også så vi går fra 9 klasse og til næste uddannelse, så er det vigtigt vi ved lidt om hvordan man planlægger sin egen tid.

Vigtigt med forventninger til os og det er lektier en del af.

Dag til dag lektier skal kun være, hvis man har fjollet/pjattet eller dovnet for meget.

MBJ: SB viser hvor fint og hvor stor spredning der er på holdningen til lektier.

Vi skal ikke have at det man ikke nåede i skolen skal man indhente derhjemme, og måske har man også et hjem, hvor man ikke få hjælp.

 

4. Status: Proces omkring de trafikale forhold på og omkring folkeskolerne i Odense Kommune /Marianne

MBJ har ikke hørt nyt. Rene er ”tovholder” med Marianne.

 

5. Oplæg til forældre om digital balance/skærm. Er der noget i støbeskeen? /Helle og Mathilde

Mathilde og Helle snakker sammen. De giver en tilbagemelding.

 

6. Borgerne bestemmer i Seden /Louise

Genansøge om en bålhytte?

Vigtigt at det er tydeligt, hvor det skal ligge. Ellers opstår der forvirring. Det handler om at åbne op mod hallen og ud mod strandvejen.

Der er opbakning til en ny ansøgning.

Frist for ansøgning 8 januar

Afstemning onsdag den 9 februar.

 

7.  Vedtagelse af ændring: Princip for definition af princip /Helle

Hvis principperne ikke følges, er det skolelederens ansvar at redegøre herfor.

Principperne underlægges dialogbaseret tilsyn én gang årligt. Tilsyn tolkes bredt.

Vedtaget.

 

8. Økonomi/ Peter

Intet nyt.

 

9. Foto af forældrerepræsentanter

 

10. Evt. 

Det fungerer super godt, at eleverne møder ind via havedørene.

Åbningstider i boden. Afdelingskoordinator har lavet nye aftaler for løse udfordring med 1. årgang elever der handler i boden.

 

Kommende punkter:

Velfærdens fundament, modernisering og renovering på vej til området/skolen.

Forår 22: Overveje hvorvidt vi skal have forskudt valg, eller om vi skal ændre det, så vi kun har valg hvert 4. år.

Evaluering af SB’s deltagelse i forældremøder?