Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

December 2021

Skolebestyrelsen – Seden Skole

Referat 14/12-2021

kl. 17.30-19.30

 

1. Godkendelse af referat /Peter

Godkendt

2. Et kvarters tilsyn af et princip: Deling og klassesammenlægning.

Princip af ældre dato. Men bruges sjældent. Det vil altid være et økonomisk spørgsmål om deling og sammenlægning. Men hvordan og evt. hvornår på året er båret af pædagogiske overvejelser.

3. Status på corona og hjemsendelse af elever 15. december – 4. januar /Marianne
Pt. er der 69 elever tilmeldt nødpasning i morgen 15-12-2021.
Forældre, dejligt at der findes “nødpasning” det er trygt at sende afsted. Fine planer for hjemmeundervisningen. God blanding af virtuel undervisning og fysiske materialer.
Træls at vi skal igennem det igen.
Dejligt at isolerede og syge uden symptomer kan deltage i.
Der er ikke computere til 0. og 1. årgang, men vi har også planlagt efter at det er mere mapper og hjemme-materiale. Men at hjemme eleverne er i kontakt med lærerne hver dag.
Der er sef. stor forskel på 0. og 9. årgang.
Hvis nedlukningen bliver forlænget overgår vi så vidt muligt til fuldt skema for 9 årg.

 

4. Princip for elevrådsvalg og arbejde /Marianne og elevrødderne

Lige nu fungere elevrådet ikke, fordi man ikke må mødes på tværs af årgange og klasser. Der er ikke rum og klasser nok til at eleverne kan sidde alene og deltage i et online møde heller.

Marianne og Johanne mødes.

 

5. Landsmøde for Skole og Forældre. Orientering /Helle

Helle har været afsted. Mathilde afbud.

Forskning omkring postcorona effekter af elever. Øget faglig mistrivsel. Vigtigt at skolen signalere at de har styr på det. Begyndende faglig mistrivsel, som i at eleverne har svært ved at klare sig selv, at eleverne mangler sparring og feedback, fra lærere, forældre og klassekammerater. Det er godt at have fokus på, hvis nye nedlukning fortsætter. Den følelsesmæssige mistrivsel rammer ikke bredt.

Valghandling - Regitze fra Vordingborg valgt ind.

 

6. Indskrivningsstatus /Marianne

Der bliver 3 klasser. SB bakker op om det personale der planlagt til at få opgaven.

De bliver ca. 25-26 elever i klasserne. Vi får 5 elever som kommer udefra skoledistriktet.

Bekymring fra forældre i SB omkring store klasser.

Skolens erfaring er at det er vigtigt at vi prioritere indskoling. Som noget nyt vil vejlederne komme omkring forårssfo i højere grad.

 

7. Budget. /Peter

Den nye tildelingsmodel er godkendt og besluttet i byrådet. Men der er afsat en pulje over 3 år til at afbøde effekterne af den stærkt reducerede DSA pulje. Vi var havde i udsigt at skulle miste ca. 350.000 kr. pr. år.

Det virker til at det politiske niveau har lyttet til høringssvarene fra skolebestyrelserne.

Uvist hvorledes udfasningen vil foregå samt effekt om 3 år.

 

8. Status trivsel jf. trivselskonference. /Marianne

Der ses på landsplan og i samfundet en stigning i ængstelighed, ocd, angst, mistrivsel mv. Det er Seden Skole også ramt af. Skolen har en særlig opmærksomhed på området.

Måske punktet skal behandles særskilt senere.

 

9. Evt. 

Spørgeskemaundersøgelse, studerende der vil observere og interviewe. Alt fra Universiteter til elever på HHX, STX mv. som laver stor opgave. Samt pædagog og lærerstuderende og alle typer af universitetsstuderedende.

Har “afvist” 19 forespørgsler siden sommerferien. Primært rettet mod 8.-9. årgang.

SB bakker op om nuværende praksis.

Nuværende praksis: Vi deltager i de af UVM og Odense Kommune udpegede undersøgelser. Resten afvises fordi vi ikke kan afse arbejdstid til at vurdere indhold, formål, omfang mv. for hver henvendelse. 

Louise vil gerne deltage i indskrivningsmøde for forårs SFO

 

Job.

#1 Dansklærer stilling samtaler 15-12-2021

#2 Dansklærer stilling samtaler 21-01-2022

#3 Afdelingsleder ansættelse i tidlig forår. 2022

 

Kommende punkter:

Velfærdens fundament, modernisering og renovering på vej til området/skolen.

Forår 22: Overveje hvorvidt vi skal have forskudt valg, eller om vi skal ændre det, så vi kun har valg hvert 4. år.

Evaluering af SB’s deltagelse i forældremøder?          

“Hvordan handler skolen ved bekymring/mistrivsel” (pas på med en lineær tilgang som f.eks. lægges på hjemmesiden, det vigtige er at give forældre ro, og ikke at det bliver en klagevej )